Oferta

Szanowni Państwo,

 

Jedną z wielu naszych ofert jest polisa Prestiż Nova.

Jest ona produktem wielopłaszczyznowym.


 • To forma długofalowych oszczędności z opcją inwestycji
 •  To polisa na życie, która jest zabezpieczeniem dla bliskich, ale może być przydatna też jako zabezpieczenie przy ubieganiu się o kredyt w banku.
 • To dodatkowe środki pieniężne, które będą mogły podnieść komfort życia w okresie emerytalnym lub zostać przeznaczone na inną inwestycję.
 • To możliwość dokonywania jednorazowych wpłat na konto „dodatkowe” o takim samym oprocentowaniu, z którego można wypłacać pieniądze w każdym momencie.
 • To okazja do bliższego przyjrzenia się jak funkcjonuje rynek akcji.
 • To środki, które dziedziczyć może każda wskazana osoba, bez podatku spadkowego.
 • To możliwość stałego wglądu do swojego konta przez indywidualny login i hasło.

Zbuduj swój kapitał razem 

z Vienna Insurance Group

 

 • Połącz inwestowanie z ochroną ubezpieczeniową.
 • Zdecyduj o zakresie ochrony (opcje dodatkowe NNW, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu itd).
 • Zapewnij bezpieczeństwo finansowe Twoim najbliższym.
 • Skorzystaj z niskich opłat administracyjnych.Ubezpieczenia na życie


Gwarancja Komfort
Gwarancja Komfort to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie. Jest ubezpieczeniem łączącym w sobie funkcję ochrony życia z funkcją oszczędnościową, w której zgromadzony kapitał może być wykorzystany jako element uzupełniający przyszłe świadczenia emerytalne.

Gwarancja Ochrona
Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie. Program ubezpieczeniowy Gwarancja Ochrona to najlepszy sposób na finansowe zabezpieczenie najbliższych w wypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o kolejne elementy.

Gwarancja Renta
Ubezpieczenie gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końca życia. Gwarancja Renta to ubezpieczenie łączące w sobie cechy zabezpieczenia rentowego oraz ubezpieczenia na życie.

Compensa Prestiż Nova
Compensa Prestiż Nova to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W chwili obecnej jeden z najlepszych sposobów inwestowania swoich oszczędności. Współpraca tylko z liderami rynku pozwala nam efektywnie zarządzać aktywami.

Flexi Plus
Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową. Możliwość swobodnego przenoszenia jednostek pomiędzy funduszami.

Ubezpieczenia majątkowe

Komunikacyjne
Pełny przekrój oferowanych ubezpieczeń:
Ubezpieczenie OC, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpiecznie NWW, Assistance.


Majątkowe
Ubezpieczenie Rodzinne zapewniające wszechstronną ochronę rodziny i posiadanego majątku oraz Ubezpieczenie inwestycji budowlanych zapewniający swoim klientom pokrycie strat związanych z uszkodzeniem obiektu budowlanego na skutek zdarzeń losowych.